kratochvil
stavby.eu
Nabízíme Vám zpracování projektové dokumentace všech stupňů, staveb pro bydlení nebo podnikání. Spolupracujeme se specialisty na posuzování koncentrace radonu, statiku objektů a navrhování instalací a rozvodů, proto dostanete dokumentaci Vaší stavby vždy kompletní a vyhovující všem předpisům.

Projdeme s Vámi od prvních návrhů dispozice až po zakreslení finálního stavu objektu. Po dohodě provádíme i technický dozor investora (TDI).

Zpracováváme samozřejmě také projekty úprav objektů. Velkou část v současné době tvoří adaptace půd na obytná podkroví. V menším měřítku se objevují požadavky na úpravy objektů nebo přestavby rekreačních objektů na stavby pro trvalé užívání.

Projektová dokumentace je zpracovávána ve 2D/3D programu Graphisoft® ArchiCAD, který umožňuje dokonalé sladění všech prvků stavby a v každém okamžiku dává projektantovi možnost měnit části stavby v návaznostech celého objektu.